Thursday, July 19, 2007

Belastingontwijking gemakkelijker door verdrag met Emiraten

's-Gravenhage, 18 juli 2007

Den Haag – "Nederlandse ondernemers kunnen dankzij dit verdrag gemakkelijker gebruik maken van het aantrekkelijke fiscale- en ondernemingsklimaat van Dubai." Dat is de reactie van Toine Manders van het Haags Juristen College.

Manders: "Dit is een verdere bijdrage aan het al solide imago van het land. Belastingparadijzen hebben vaak weinig meer te bieden dan lage belastingen. Meestal gaan landen met hoge belastingen er niet snel toe over om verdragen te sluiten met belastingparadijzen. Dubai heeft door haar florerende economie niet het stigma van een belastingparadijs, maar is het feitelijk wel. Dubai kent geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vermogensbelasting, vermogenswinstbelasting, schenkingsrechten, successierechten of BTW. Dubai kent überhaupt nauwelijks belastingen omdat de overheid erg klein is."

De afwezigheid van deze belastingen maakt Dubai natuurlijk aantrekkelijk voor ondernemers die belasting willen ontwijken. Door het vestigen van een vennootschap in Dubai kunnen ondernemers hun vermogen beschermen tegen de schade die wordt aangericht door Europese belastingdiensten.

Het is juist de combinatie van een aantrekkelijk fiscaal klimaat met een flexibel ondernemings- en investeringsklimaat dat het land een vloedgolf aan constructieve economische activiteiten heeft aangetrokken. Al jarenlang is de economische groei van Dubai zo'n 16%. Daar kan ook de Nederlandse overheid niet omheen. Ook wij geloven in Dubai en hebben sinds vorig jaar een vestiging op Dubai voor onze trustactiviteiten."

De Freemont Group, waar het Haags Juristen College deel van uit maakt, heeft een naam opgebouwd op het gebied van tax planning, estate planning, vermogensbescherming, oprichting en beheer van vennootschappen en trusts. Haar cliënten zijn ondernemers, consultants en vermogende particulieren uit Nederland, België en Duitsland.

Het Haags Juristen College heeft internationale bekendheid verworven met de procedure die leidde tot het baanbrekende Inspire Art arrest (2003). Daarin kwam het Europese Hof van Justitie tot het oordeel dat iedere Europese ondernemer de vrijheid heeft zijn vennootschap in een andere lidstaat op te richten, en dat de Engelse Limited (Ltd) dus dezelfde rechten heeft als de BV. De Freemont Group heeft kantoren in Nederland, Cyprus en Dubai met in totaal zo'n 25 medewerkers.

Inmiddels zijn meer dan 6000 vennootschappen, trusts en andere rechtsvormen opgericht.

Monday, May 14, 2007

motivatie van medewerkers


de vraag van de klant & het bestaansrecht van bair

bair voegt waarde toe waar organisaties meer willen bereiken met hun medewerkers

klanten voelen zich aangesproken door bair's claim dat er een causaal verband bestaat tussen individuele verantwoordelijkheid en resultaat

ik tref bij prospects vaak een organisatie aan met mensen die ten diepste zijn gedemotiveerd

ik begin meer en meer tot het inzicht te komen dat dit te maken heeft met de economische bewegingsvrijheid die mensen nog hebben

een loontrekkende kan door de aan hemzelf en zijn werkgever opgelegde regelgeving en door het feit dat hij meer dan 80% van zijn eigen productie naar de staat brengt geen kant meer uit

hij is feitelijk slaaf

hoe motiveer ik slaven is dan de vraag van een prospect

wat een toestand!

Monday, May 7, 2007

selectieprofiel: non conformist


zou u de jongen met de gekleurde dreads aannemen voor een "zichtbare" functie?

ik misschien wel.

in a winner taks all world, normal = nothing.

en deze jongen heeft zeker lef, hij is non conformist - het is geen burger - hij is waarschijnlijk lief en onbaatzuchtig.

misschien is hij zelfs nieuwsgierig en waarschijnlijk kent hij discipline.

niet geinteresseerd in burgers met een compliant profiel



burgerconcept bair site

Sunday, April 22, 2007

faciliterend management - ordeconceptie






de regel is uiteindelijk de oorzaak van de wanorde

in zijn drang naar orde en controle reageert de adept van de regelconceptie door een nieuwe regel te bedenken

directe verbanden tussen resultaten in primaire processen en bedachte regels zijn er praktisch niet

succesvolle ondernemingen faciliteren de orde vanuit de ordeconceptie

ambtenaren maken de orde vanuit de regelconceptie

Thursday, April 19, 2007

verantwoordelijkheid als profiel assesments



een slachtoffer is nooit verantwoordelijk - een semantisch (en helaas praktisch) voorbeeld van slachtoffergedrag

Cho's manifesto:

All the shit you have given me, right back at you with hollow points (open kogels)

Don't you wish you finished me of when you had the chance? Dont you just wish you killed me?

are you happy now that you have destroyed my life? Now that you have stolen everything you could from me? Now that you have gone a 9/11 like fucking Osama. Now that you have fucked your own life, lick fucking Kim Jong- II. Now that you have gone on a humme safari lik fucking Bush? Are you happy now?

You wanna rape us John Mark Karrs? You wanna rape us Debra LaFaves? Fuck you.

Let hte revolution begin

You have vandalized my heart, raped my soul and torched my conscience.

You thought it was one pathetic boy’s life you were extinguishing. Thanks to you, I die like Jesus Christ, to inspire generations of the weak and the defenseless people.

Do you know what it feels to be spit on your face and to have trash shoved down your throat? Do you know what it feels like to dig your own grave?

Do you know what it feels like to have throat slashed from ear to ear? Do you know what it feels like to be torched alive?

Do you know what it feels like to be humiliated and be impaled upon on a cross? And left to bleed to death for your amusement? You have never felt a single ounce of pain your whole life.

Did you want to inject as much misery in our lives as you can just because you can?

You had everything you wanted. Your Mercedes wasn’t enough, you brats. Your golden necklaces weren’t enough, you snobs. Your trust fund wasn’t enough. Your vodka and Cognac weren’t enough. All your debaucheries weren’t enough. Those weren’t enough to fulfill your hedonistic needs.

You had everything.

msnbc

Friday, April 6, 2007

Wittgensteins stellingen over mystiek






Mystiek: het onuitsprekelijke dat zich niettemin toont.

Antimystiek:
het mystieke is onuitsprekelijk. Er zijn geen woorden voor, dat wil zeggen ondenkbaar. Er zijn geen woorden voor en ook niets anders.

Friday, March 16, 2007

Krishnamurti’s zuivere methode, van verticaal naar horizontaal


Worden uw gebeden verhoord?

Wilt u dan een bewijs hebben dat god bestaat?

Denkt u soms dat liefde voor god een soort koopwaar is?

Het is van geen belang of uw gebeden verhoord worden!

Lach het niet weg! Bekijk het serieus als een feit.

De vraagsteller benadert wat hij god noemt met smeekbeden en verzoeken. Je kunt de werkelijkheid niet ontdekken door opofferingen, verplichtingen en verantwoordelijkheden, want dat zijn middelen om een doel te bereiken en het doel verschilt niet van de middelen. De middelen zijn het doel.

Wat vind er plaats? Je zet je vrome toegewijdheid in werking, je haalt de traditionele frasen van stal en de voortdurende herhaling maakt de geest vanzelf rustig.

Maar dat is geen rust. De geest is alleen versuft en in slaap gebracht. In die toestand krijgt de geest andere antwoorden.

Thursday, March 15, 2007

Visie Krishnamurti


daarom: leren denken (is niet wat hij bedoelde)
Posted by Picasa

Friday, March 9, 2007

Feiten maken


Een afspraak op papier is een feit.

Dit feit kan een zelfstandige rol spelen in een relatie tussen mensen.

Daarmee is het woord dus een resultante.

Het was dit, naast de begroeting, dat Wittgenstein in zijn vroege Tractatus aanvankelijk over het hoofd zag.

Tuesday, March 6, 2007

Demotiverende managers


Een op feiten gebaseerde beslissing inspireert en motiveert de ander.

Een op regels of opinies gebaseerde beslissing demotiveert de ander.

Daarom leer ik managers hun opinies over boord te zetten en de rede daarvoor in de plaats te stellen.

(wel even klikken op het whiteboard, anders niet te lezen)

Saturday, February 24, 2007

Feiten versus illusies - budgetorganisatie



Dienst werk & Inkomen Amsterdam DWI doet het goed volgens klanttevredenheidsonderzoek.

Stel nu dat bair gevraagd wordt eens te kijken naar de effectiviteit van deze club.

Laten we dan eens beginnen bij les één: de input en de output. Gewoon zoals ik dat pleeg te doen als ik voor bair ergens binnenstap.

Eerst de output: 1640 Amsterdamse uitkeringsgerechtigden hebben in de periode januari 2004 tot en met juli 2006 met behulp van het DWI een baan gevonden. (bron: rekenkamer Amsterdam)

Nu de input, wat was het budget? Het jaarlijks budget is € 250 miljoen, (bron: rekenkamer Amsterdam) we hebben het hier over 2,5 jaar, dat is dus € 625 miljoen.

Het blijft simpel: € 625 miljoen / 1640 = € 381.098 / aan het werk geholpen uitkeringsgerechtigde.

Right!

Ben ik de enige die dit soort sommetjes maakt?

Friday, February 23, 2007

Concentratieoefening

Van professor Paff, antroposoof, kreeg ik de volgende concentratieoefening: vijf maal verdeeld over vijf dagen jezelf concentreren op een eenvoudig object. Bijvoorbeeld een bepaald kopje, een pen of een schoorsteen.

Iedere dag drie minuten lang (klokken) non associatief, eigenschappen van hetzelfde object opschrijven.

Je zal steeds meer dingen die je eerder niet zag gaat zien.

Inzicht is de resultante van concentratie.


Verantwoordelijkheid profielen managers & medewerkers


Via het kruis, de crucifix, zoals te vinden bij velen aan de muur, worden de twee relaties weergegeven. Het kruis representeert over de verticale as, de verbinding tussen het goddelijke en het aardse en over de horizontale as, de relaties tussen de mensen onderling.

Ik geef de Politieke methode weer als behorende bij de verticale macht. De staat neemt dan de plaats in van het Goddelijke of de vader. Zijn positie is daarmee illusionair en er is dus per definitie vals . De burger ("burger" is niet hetzelfde als "mens") is dan het kind. Beide zijn met elkaar in fusie, hetgeen wil zeggen dat de één leeft voor de ander en de ander voor de één. De Relatie is niet vrijwillig. Beider bestaan is geen doel op zichzelf.

De Economische methode behoort tot de horizontale macht. De horizontale lijn staat voor de relatie tussen twee geëmancipeerde volwassenen of individuen. Beider positie is echt. Beide zijn gesepareerd en de relatie is vrijwillig. Beider bestaan is een doel op zich.

Binnen bair spreek ik dit fenomeen aan vanuit het inzicht dat een organisatie haar doelen moet bereiken met “ onverantwoordelijke burgers”, terwijl we willen werken met verantwoordelijke individuen.

Gelukkig is er hoop en is de individuele status binnen het kruismodel niet absoluut en onherroepelijk. Mensen hebben mengprofielen en switchen. Daarbij is het mogelijk aan de voordeur te selecteren op een volwassen productief profiel. Primair werk ik toe naar een symmetrische organisatie. De tape (2 min.) van Nathaniel Branden is in dit verband ook verhelderend

Thursday, February 22, 2007

Intrinsieke motivatie versus externe motivatie


People who are in it for the money also fail because they don't focus on adding value. In fact they don't think about value at all. The giver versus the taker.

Denken Beschrijven Doen


Het Operacy Model is bij nader inzien toch een gelijkzijdige driehoek. Think, describe & act zijn evenwaardig en voor elkaar onmisbaar. Bovendien is het voortschrijdend inzicht op deze manier verwerkt.

Logic + Emotion



Winning combination volgens David Armano

Vertrouwen - vertrouwen winnen



Betrouwbaarheid refereert vooral aan het verleden, referenties en aan gut feeling.

Geloofwaardigheid refereert vooral aan hoe de ander tegen de werkelijkheid aankijkt.

En intimiteit of het “aardig vinden” refereert hier vooral aan openheid, contribueren, onbaatzuchtigheid.

De driehoek impliceert een balans van de drie waarden.